on Saturday, September 29, 2012

Эхэндээ би чамгүйгээр
Энэ хорвоог туулж чадна гэдэгтээ
Эргэлзэж, бас юунаас ч юм
Эмээж айж байсан
Гэхдээ би надад хийсэн
Гэм нүглийн чинь тухай
Олон шөнө бодож хоноод
Одоо би хүчирхэг болсон
Орчлонгийн дүрмийг
Ойлгодог болсон
Гэтэл чи буцаад ирсэн
Гэнэт ухаарсан юм шиг л...